בלוג

22/08/2017|

מעניקים שירותים באמצעות חברות ארנק? הכירו את הכללים החדשים שנקבעו בחוק ההסדרים

בשנים האחרונות, שכירים, בכירים ונותני שירותי ניהול או שירותי נושאי משרה מצאו פתרון לתשלום מס מופחת והחלו להעניק את שירותיהם באמצעות חברה בשליטתם (להלן: "חברת ארנק"). בכך, נהנתה אותה אוכלוסייה ...

28/05/2017|

בשורה למשפחות המצויות במעגל העבודה – תוספת נקודות זיכוי עבור ילדיהם הקטנים

בעקבות נתוני הרבעון הראשון של שנת 2017 אשר הסתיים עם עודפי גביית מיסים, ולאור תחזית הצמיחה של משרד האוצר, פורסם לאחרונה תיקון לפקודת מס הכנסה, על פיו תינתן תוספת נקודות ...

07/03/2017|

שינויים בדיני העבודה והמס – ינואר 2017

מאת: רו"ח עוזי הראל לאחרונה אושרו בכנסת תיקוני חקיקה בתחום דיני העבודה, צוות משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון מציג לכם, לקוחות ומבקרים באתר, את עיקרי השינויים והמשמעויות הנגזרות מהם ...

07/02/2017|

הפקדה לפנסיה ודמי אבטלה לעצמאים

החל מה-01.01.2017: עודכנו כללים חדשים המגדירים את דרישות ההפקדה לפנסיה של עצמאים ומקרים בהם ניתן למשוך דמי אבטלה. משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון מעדכן אתכם בכל עת בידע רלוונטי לניהול ...

30/01/2017|

דיבידנד מוטב – מס מופחת רק ל"מוטבים"

ב- 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים בישראל הוראת שעה הקובעת חיוב במס מופחת, בשיעור של 25% (במקום 30%) בגין חלוקת דיבידנד (להלן: "דיבידנד מוטב") וזאת, לתקופה קצובה החל מ ...

14/12/2016|

סוגרים שנה – טיפים לסוף שנת המס 2016

טיפים לסוף שנת המס 2016  - הכירו את המידע החשוב שיסייע לעצמאים, חברות, יחידים ובעלי שליטה בתכנון מס יעיל  עם תום שנת המס 2016 צוות משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון ...

להתייעצות התקשר/י כעת לטלפון: 03-5231836