בחודש ספטמבר 2016 פורסמה תוספת לחוזר מ"ה 4/2002, העוסקת בבחינה הנקודה הבאה:

האם חברה זרה, המוגדרת "כנשלטת ומנוהלת מישראל" חייבת בהגשת דוחות בישראל ואף חייבת בגין פעילותה העסקית?

לאחר 10 שנים של פסקי דין העוסקים בסוגיה פורסמה תוספת המחדדת את האופן בו רשויות המס מכריעות בסוגיה ולהלן דגשים חשובים לעיונכם:

  • האם מנהל החברה הזרה הינו בעל כישורים וניסיון בתחום העסקי של החברה?
  • מיקום ההחלטות הניהוליות המתקבלות על בסיס יומי, שאינן החלטות טכניות בלבד, משפיע על ההכרעה בסוגיה.
  • בעלי שליטה בחברה, זהותם וחשיבותם לחברה הזרה – משפיעים על ההכרעה בסוגיה.
  • דירקטורים זרים, סמכות מוגבלת וניהול מוגבל מרמזים על השליטה מישראל.
  • מיקום כינוס מועצת המנהלים, אף על פי שבעידן הטכנולוגי הקיים אינו משמש כקריטריון בלעדי בהחלטה הנ"ל, אלא אם ההחלטות המהותיות והתפעוליות אירעו במהלך כינוס מועצת המנהלים.
  • אוסף של בדיקות, מבחנים, והממצאים בפועל יכריע בסוגיה הנ"ל, בכל מקרה ומקרה.

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.