טיפים לסוף שנת המס 2016  – הכירו את המידע החשוב שיסייע לעצמאים, חברות, יחידים ובעלי שליטה בתכנון מס יעיל 

עם תום שנת המס 2016 צוות משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון בוחר לשתף אתכם, לקוחות ומבקרים באתר, במידע חשוב שיסייע לכם בתכנון מס לקראת הדו"חות השנתיים  של השנה החולפת. את המידע חילקנו ע"פ קטגוריות בהתאם להגדרתכם ברשויות. יצוין כי במקרים פרטניים צוות המשרד שלנו עומד לרשותכם וישמח לסייע לכם במתן מענה מקצועי לשאלות באמצעות שליחתן לאתר הבית/ פנייה למשרדנו.

עצמאים

 1. דחיית הכנסות לשנת 2017: יש לשקול את האפשרות לדחות הכנסות לשנת 2017, וזאת כתלות בהערכת היקף ההכנסות וההוצאות הצפויות לשנה הבאה.

 

 1. יש לבדוק את היקף המחזור השנתי בכדי לבחון אם יהיה צורך לעבור בשנה הבאה לדיווח בשיטת "חשבונאות כפולה". לאור זאת, ניתן להתאים את המחזור באמצעות הקדמה או דחייה של הכנסות, על מנת לעבור/ לא לעבור את סף ההכנסות הדרוש.

 

 1. ספירת מלאי: יש לבצע ספירת מלאי בתאריך 31.12.2016. ניתן להקדים או לאחר את התאריך ב-10 ימים (ללא צורך באישור), תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות למלאי הנכנס והיוצא.

 

 1. הכנסות שכירות מדירת מגורים בישראל- באיזה מסלול אתם? קיימים מספר מסלולי מיסוי להכנסות שכירות מדירות מגורים. יש לבחון את היקף ההכנסות ולבצע חישוב אופטימלי לצורך הדיווח. אם השוכר רוצה לנכות את הוצאות שכר הדירה באופן יחסי מהכנסתו החייבת, יש לזכור כי תחול חובת ניכוי מס במקור מהתשלום למשכיר.

 

 1. הכנסות שכירות מדירת מגורים בחו"ל: קיימת אפשרות למיסוי בשיעור 15% תוך ניכוי פחת בלבד (ללא קיזוזים או זיכויים), או מיסוי במסלול הרגיל.

 

 1. מכירת רכוש קבוע: בני זוג נשואים יכולים לזקוף את הרווח ממכירת רכוש קבוע להכנסות של אחד מהם בחישוב נפרד, אם הרכוש היה בבעלותו לפחות שנה אחת מלפני הנישואין, או התקבל בירושה במהלך הנישואין.

 

 1. הפקדה לקרן השתלמות: עצמאי יכול לנכות 4.5% מהכנסתו החייבת במס עבור הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים, וזאת רק לאחר שהפקיד 7% מהכנסתו החייבת לקרן השתלמות לעצמאים (עד לתקרת הכנסה חייבת של 261,000 ₪).

 

 1. הפקדה לקופת גמל לקצבה: ניתן זיכוי ממס בשיעור 35% בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה. ניתן להכיר בהפקדה גם כניכוי מההכנסה החייבת.

 

 1. הגדלת המקדמות לביטוח לאומי: תשלום הפרשי מקדמות לביטוח לאומי, מוכר בחלקו כהוצאה לצרכי מס. על כן, הגדלת המקדמות לביטוח לאומי ותשלום ההפרש עד תום 2016, תקטין את החוב הצפוי לביטוח לאומי ותזכה את המשלם בניכוי מוכר לצרכי מס.

 

 1. תרומות: ניתן זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומה, בתנאי שמדובר במוסד ציבורי מאושר כחוק. סכום התרומה המינימלי הוא 180 ₪.

 

חברות ויחידים בעלי שליטה

 1. משיכת דיבידנד בין-חברתי: משיכת הרווחים לא תחויב במס אם מדובר בהעברה בין שתי חברות ישראליות.

 

 1. דיבידנד שהופק בחו"ל: יש להדגיש כי דיבידנד שקיבלה חברה ומקורו ברווחים שהופקו בחו"ל, יחויב במס בשיעור של 25%. יחד עם זאת, ניתן לקבל זיכוי ממס אם קיימת אמנת מס בין המדינות.

 

 1. משיכת דיבידנד על ידי בעל שליטה: משיכת רווחים מחברה על ידי יחיד שהינו בעל שליטה, תחויב במס בשיעור 30%.

 

 1. דמי ניהול: ככלל, לא מומלץ למשוך את רווחי החברה בצורה של דמי ניהול, וזאת משום סיווגם כ"עסקה מלאכותית" (עסקה מלאכותית היא פעולה שמטרתה העיקרית היא הפחתת נטל המס).

 

 1. חוב בעל שליטה לחברה: יש לשקול את הגדלת המשכורת של בעל השליטה לצורך כיסוי חובו לחברה שבבעלותו, או חלוקת דיבידנד לפני סוף השנה.

 

 1. תשלומי שכר: מומלץ לשלם את ההתחייבויות לפנסיה, חופשה וכו' עד לתקרות המוכרות עפ"י מס הכנסה. יודגש כי הפרשה לפיצויים עבור בעל שליטה מוגבלת בתקרה, ומצד שני לא קיימת תקרת להפרשות לקופת גמל המיועדת לקצבה.

 

 1. העברת רווחים: קיימת אפשרות להעביר רווחים מחברה מרוויחה לחברה מפסידה, בתנאי שלא מדובר ב"עסקה מלאכותית", ובתנאי שקיים טעם כלכלי להעברה כזו.

 

המאמר נערך ע"י רו"ח עוזי הראל, אחראי על צוות עובדים ומנהל תיקי לקוחות במשרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון.

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.