פסק דין שניתן בתחילת אוקטובר 2016, שופך אור על סוגיית מיסוי מלגת המחקר שמקבלים מרצים ישראלים ממכוני מחקר בחו"ל.

הסוגייה הינה, האם מרצים בכירים מהאקדמיה, אשר שהו באוניברסיטה בחו"ל (עפ"י הזמנתה) וקיבלו מלגה ממכון המחקר שלה, ישלמו מס הכנסה על המלגה בישראל.

פקיד השומה טען כי מלגת המחקר חייבת במס בהיותה הכנסת עבודה. מנגד, טענו אנשי האקדמיה, כי המלגה הוענקה להם כחלק מתהליך רכישת הידע וההתמקצעות שלהם, ואין כל תמורה מעשית מצידם בגין המלגה.

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את טענתם, וקבע כי מדובר בהכנסת עבודה החייבת במס, וכי אין משמעות לכינוי שניתן לתקבול (משכורת או מלגה) אלא למהות התקבול.

פסק הדין מחדד את המבחנים באשר לקביעת טיבה של מלגת מחקר הניתנת לאיש אקדמיה (העשויה להתחייב במס) לעומת מלגה הניתנת לסטודנט רגיל (הפטורה ממס). השופט קבע בפסק הדין, כי מלגת המחקר חייבת במס כהכנסת עבודה מהטעמים הבאים:

  • החוקרים היו אמורים להגיש בתום שהותם מוצר מוחשי, כגון מאמר או עבודת מחקר.
  • החוקרים היו אמורים לקחת חלק בחיים האינטלקטואליים של המוסד האקדמי.
  • החוקרים היו אמורים לשהות במכון המחקר ולא ליטול על עצמם מחויבות אחרת.

על כן, ניתן להבין כי ניתנה על ידי החוקרים תמורה בעד המלגה שקיבלו, וכי אין מדובר במתנה או פרס הצטיינות עבורם.

 

נערך ע"י רו"ח עוזי הראל (מבוסס על ע"מ (ירושלים) 4690-10-14).

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.