מאת: רו"ח עוזי הראל

לאחרונה אושרו בכנסת תיקוני חקיקה בתחום דיני העבודה, צוות משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון מציג לכם, לקוחות ומבקרים באתר, את עיקרי השינויים והמשמעויות הנגזרות מהם נכון
ל – 01.01.17.  יודגש כי התוכן הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי נוסף ויתוקף ע"פ עדכונים עתידיים. בכל שאלה ניתן לפנות לצוות משרד חמי שמגר ולקבל מענה מקצועי ואיכותי באמצעות יצירת קשר ו/או פנייה באמצעות האתר. 

תוקן – סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין תוקן וקובע כעת כי תשלום למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה יבוא במקום פיצויי פיטורין שהעובד זכאי להם, אלא אם נקבע אחרת בחוזה העבודה בין העובד למעסיק או בהסכם הקיבוצי. משמעות התיקון היא שמעסיק לא יוכל למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו לטובת העובד בקופת גמל לקצבה, למעט במקרים בהם נשללה זכאותו לפיצויי פיטורין. יצוין כי מעסיק לא יוכל להתנות את העסקת העובד בחתימה על הסכם שבו הוא מוותר על כספי הפיצויים שהופקדו לקופת הגמל שלו. כספי הפיצויים ישויכו לעובד גם אם עזב את עבודתו מרצונו והתפטר.

  • החל מינואר 2017- שכר המינימום עלה ל-5000 ₪

החל מינואר 2017 שכר המינימום יעלה ל- 5,000 ₪ בחודש. יצוין כי בסוף שנת 2017 שכר המינימום צפוי לעלות ל-5,300 ₪.

  • שינויים בהפרשה לפנסיה של שכירים

החל מחודש ינואר 2017 ינוכו 6% משכרו של העובד לפנסיה, ואילו המעסיק יפריש 6.5% משכר העובד לפנסיה. במרכיב הפיצויים אין שינוי, והוא עומד על לפחות 6% עד 8.33%, וזאת עפ"י הסכם השכר עם העובד.

  • הוגדלה מכסת ימי החופש לשכירים

מכסת ימי החופש של שכירים בעלי ותק במקום עבודתם של עד וכולל 5 שנים, אשר עובדים 5 ימים בשבוע, הוגדלה ל-12 ימי חופשה שנתיים, העובדים 6 ימים בשבוע עם הוותק הנ"ל, זכאים ל-14 ימי חופשה שנתיים (לא כולל שישי ושבת בהתאמה).

 

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.