מעסיקים רבים עורכים מעת לעת ימי גיבוש ופיתוח אנשי צוות, בסיטואציות מסוג זה עולה השאלה החוזרת – באילו מקרים אין לזקוף את שווי ההטבה מהעובד?
הנחיה שפורסמה ע"י רשות המסים קובעת כי בכל המקרים בהם "טובת המעסיק" גוברת על "טובת העובד", אין לזקוף שווי הטבה לעובד המשתתף בפעילות, כפועל יוצא, אותו עובד אשר השתתף בפעילות לא ישלם מס בגין ההטבה.
להלן הקריטריונים אשר חייבים להתקיים בכללותם, על מנת לקיים את הנחיית רשות המיסים:

  • צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש
  • ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים, המוזמנים לאירוע.
  • ימי הגיבוש נחשבים כימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
  • העובדים לא זכאים לצרף בני ובנות זוג לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76 (ד') לפקודת מס הכנסה.
  • פעילות הגיבוש בכללותה נערכת רק במהלך שבוע העבודה (ימי עסקים) ולא כוללת ימי פעילות בסופ"ש/חופשות.
  • לו"ז הפעילות נקבע או מאושר ע"י המעסיק.
  • הפעילות נערכת בישראל.

הבהרות ודגשים נוספים:

  • המעסיק מחויב לשמור מסמכים המאמתים את קיום הכללים.
  • העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה ( 400 ₪ ליום שלם ללא לינה / 700 ₪ ליום כולל לינה, נכון למועד זה ובכפוף להוראות התכ"מ).
  • בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי הטבה לעובדים

לפרטים ולמידע נוסף, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.