החל מה-01.01.2017: עודכנו כללים חדשים המגדירים את דרישות ההפקדה לפנסיה של עצמאים ומקרים בהם ניתן למשוך דמי אבטלה.

משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון מעדכן אתכם בכל עת בידע רלוונטי לניהול מיטבי של עסקים וחברות. בתוך כך ובהמשך לחוק ההסדרה שחוקק בחודש דצמבר 2016 אנו מביאים לידיעתכם את הכללים החדשים העוסקים ב הפרשות לפנסיה ו דמי אבטלה לציבור העצמאים בישראל. נוסיף ונציין כי המידע הנמסר כאן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי נוסף. ולכן, צוות המשרד עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

על מי חל החוק?

 • מי שמלאו לו 21 שנים.
 • חלפו 6 חדשים מיום פתיחת התיק במע"מ.
 • מי שטרם מלאו לו 55 שנים ביום כניסת החוק, ולא הגיע לגיל פרישה מוקדמת (גיל 60).
 • חובת ההפקדה חלה על הכנסה החייבת של העצמאי ועד תקרת השכר הממוצע במשק 9,673 ₪
 • עד מחצית השכר הממוצע יפריש העצמאי – 4.45% – 215 ₪ (מקסימום).
 • מעל מחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע – 12.55% – 607 ₪ (מקסימום).
  יצוין כי הסכום המקסימלי החודשי החייב בהפקדה הינו 822 ₪.
 • התשלומים אינם חייבים להיות רציפים אלא מצטברים עד לסוף שנת המס.
 • עצמאי בעל הכנסה נוספת ממשכורת – במידה ולעצמאי יש הכנסה ממשכורת, שבגינה יש לו הפקדות על חשבון המעביד, הכנסה זו תקטין את ההכנסה החייבת בהפקדות – כלומר מי שהכנסתו ממשכורת הנ"ל גבוהה מההכנסה כעצמאי לא יחויב להפקיד כלל!
 • חשוב לזכור – מי שלא יעמוד בחובת ההפקדות צפוי לקנס מנהלי מהמרכז לגביית קנסות – בסך 500 ₪.
 • במידה וכבר קיימות הפקדות כאלו בשנת המס לקופ"ג לקצבה הקיימת משנים קודמות, יחשבו הפקדות אלו לעניין החוק.

 

מי זכאי לדמי אבטלה?

 • אבטלה לעצמאי:
 • עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו.
 • הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה מעסק או משלח יד או חקלאות.
 • במקרה אבטלה ניתן למשוך שליש מההפקדות שהופקדו לקופ"ג ולקצבה ע"י העצמאי במהלך השנים ולא יותר מהתקרה הפטורה ממס לשכיר (בפיצויים פטורים 12,200 ₪, לכל שנת ותק)
 • הסכומים הנ"ל וכן הוותק בגינן יכללו אף התקופה הקודמת לכניסת חוק ובתנאי שהייתה לו הכנסה כעצמאי ואף הפקיד עבורה בעבר כספים לקופ"ג לקצבה.
 • הסכום שימשך במקרה של אבטלה יהיה פטור ממס בחלקו, בהתאם לחישוב הפטור ממס כשכיר.

 

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.