קיצור שבוע העבודה

קיצור שבוע העבודה

בשורה למעסיקים: החל מה- 01.04.2018 שבוע העבודה יקוצר.

הננו מתכבדים לעדכנכם כי ב – 19.3.2018 נחתם צו הרחבה בעניין הנ"ל וזאת החל ממשכורת מרץ 2018, שתשולם באפריל הקרוב כדלקמן :

  • שבוע עבודה במשק יתקצר מ – 43 שעות ל – 42 שעות בשבוע, ללא הפחתת שכר לעובדים, לכלל העובדים במשק .
  • עובד שיעבוד בשעה הנוספת הנ"ל, יהיה זכאי לתמורה כשעה נוספת בשיעור 125%.
  • קצור היקף שעות העבודה בהיקף חודשי לעובדי 5 ימים בשבוע יוקטן מ – 186 שעות בחודש, ל – 182 שעות בחודש .
  • לא תחול השפעה על שכר המינימום וכן על מי שעובד פחות מהיקף השעות המלא בשבוע .
  • המעסיק רשאי לקבוע יום בשבוע, שבו יקטנו שעות העבודה בשעה הנ"ל .
  • הצו אינו חל על עובדים שסעיף 30 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליהם .

לפרטים ולמידע נוסף, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.