חזרה לכל השירותים >>

חשבונאות – דייקנות חשבונאית ויצירתיות עסקית

כמשרד רואה חשבון המלווה עצמאים ומנהלי חברות באופן אישי, צמוד ולאורך שנים רבות, אנו רואים את תפקידנו בסיוע ותמיכה כוללת ללקוחותינו הן בראיה החשבונאית והן בראיה העסקית הרחבה.

שירותינו בתחום החשבונאות כוללים:

ביקורת דו"חות כספיים –  אנו עורכים ביקורת דו"חות כספיים לחברות פרטיות, עמותות, מלכ"רים, שותפויות ועצמאיים בהתאם לתקנות ולהוראות החוק. לכל אורך תהליך הביקורת אנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם הנהלת העסק המבוקר ופועלים במחויבות למקצועיות והגינות חסרת פשרות, לצד הקפדה על עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

סקירות רבעוניות – לבקשת הלקוח או לקראת מהלכים עסקיים כגון הכנסת שותף, קבלת אשראי וגיוס כספים ממשקיעים אנו מכינים סקירות רבעוניות המספקות הערכת מצב עדכנית של העסק או החברה.

הסקירה נערכת במהירות וביסודיות בידי הצוות המקצועי המלווה את הלקוח לכל אורך הדרך  ותוך שיתוף פעולה הדוק עם הנהלת העסק ומחלקת הנהלת החשבונות שלו.

הכנת דו"חות שוטפים להנהלת התאגיד – בכדי לסייע ללקוחותינו בקבלת החלטות עסקיות אנו מספקים דו"חות פיננסיים שוטפים ומעודכנים במגוון חתכים רלבנטיים ובהתאם לדרישות, לתדירות ולצרכים שמגדירה הנהלת העסק או החברה וכל זאת מתוך הבנה וראייה כוללת של כל הסביבה העסקית של הגוף המבוקר לרבות הסיכונים, היעדים האסטרטגיים וההזדמנויות הפתוחות בפניו.

ניהול תזרים מזומנים – על מנת לאפשר לעסק לתפקד באופן זורם ושוטף מבלי שהעבודה תיעצר בשל קשיי נזילות, חשוב להיות כל הזמן עם היד על הדופק ולנהל כראוי את תזרים המזומנים. כחלק מסל השירותים הכולל של המשרד אנו מציעים ללקוחותינו את האפשרות לקבל שירות של ניהול תזרים מזומנים במסגרתו אנו נמצאים עימם בקשר רציף וישיר, מעדכנים, בזמן אמת, את התשלומים וההכנסות העכשוויים והצפויים, ומפיקים עבורם דו"חות עדכניים המאפשרים להם לקבל החלטות ולהיערך לקראת העתיד.