כפי שנתפרסם, בין השאר באתר הכנסת – לפני מספר חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%.

יישום ההסדר היה כפוף לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. וועדה זו אישרה את ביום 27.6.2017 את ההסכם, פה אחד.

רקע חוקי – הזכאי לתגמול מילואים

כל מי שמשרת במילואים, עפ”י חוק שרות המילואים, לרבות מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, סטודנט ואף מי שאינו תושב.

שיעור התגמול

לעובד שכיר או עובד עצמאי:

ממוצע שכר או הכנסה (בידי עצמאי) ברבע השנה שקדם ל -1 בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר מהמקסימום – 43,240 ₪ לחודש (נכון ל – 1/2017).

תגמול מזערי

ישולם לכל משרת במילואים – לא פחות מ-196 ₪ ליום (68% מ ”הסכום הבסיסי” – שהוא 8,648 ₪ לחודש = 5,881 ₪ לחודש (30 ימים) ).

סכום זה ישולם גם לשכיר, עצמאי, סטודנט ואחרים, ששכרם/הכנסתם החודשית נמוכה מסכום של 5,881 שקלים חדשים.

השינויים הצפויים

– השינוי יהיה לגבי עצמאיים בלבד (לא לגבי שכירים) .
– השינוי האמור לגבי העצמאים, הינו פועל יוצא של ההבנה, כי לעובד עצמאי שיוצא לשרות
מילואים, יש הפסדים עקיפים שאין לעובדים שכירים, כגון: אובדן לקוחות, שכירות ותשלום
שכר לעובדים.
– כל עובד עצמאי שמשרת במילואים יהא זכאי לפיצוי של 25% מהתגמול שהיה זכאי עד כה.
– התגמול המקורי בתוספת הפיצוי כאמור – לא יעלו יחד על התגמול המרבי (43,240 ₪ לחודש) .
– במידה והכנסתו נמוכה מהתגמול המזערי, יחול הפיצוי של 25% על התגמול המזערי
(וככל הנראה – בנוסף לו) .
– תשלומי הפיצוי ישולמו רטרואקטיבית, מיום 1.1.2016!!
– ככל הנראה התשלום בפועל יבוצע עד אוקטובר 2017.
– ההסדר אינו חקיקה ראשית או משנית, והינו קצוב כרגע לתקופה של עשר שנים.

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.