בעקבות נתוני הרבעון הראשון של שנת 2017 אשר הסתיים עם עודפי גביית מיסים, ולאור תחזית הצמיחה של משרד האוצר, פורסם לאחרונה תיקון לפקודת מס הכנסה, על פיו תינתן תוספת נקודות זיכוי להורים עבור ילדיהם.

בזכות התיקון, משפחות עם ילדים קטנים, המצויות במעגל העבודה, יגדילו את הכנסתן הפנויה.

בהתאם לחוק, נקבע כי גבר ואישה נשואים, יהיו זכאים החל מיום 01/01/2017 לנקודות זיכוי כנגד הכנסתם מיגיעה אישית, בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו להם שש שנים בשנת מס (תקף לשנת המס 2017 – 2018) כדלהלן:

אישה *

גיל הילד בשנת המסנקודות זיכוי לפני השינוינקודות זיכוי לאחר השינוי
לידה  עד שנה0.51.5
שנה עד חמש שנים22.5

 

* האם רשאית , אם שנת לידת הילד הייתה 2017 או 2018, לבחור מתוך הנקודות הנ"ל  1 נק' זכות שתדחה לשנה שאחרי שנת לידתה במקום בשנת הלידה.

 

גבר

גיל הילד בשנת המסנקודות זיכוי לפני השינוינקודות זיכוי לאחר השינוי
לידה עד שנה0.51.5
שנה22.5
שנתיים22.5
שלוש שנים12.5
ארבע שנים2.5
חמש שנים2.5

 

התיקון לחוק אמור להיות מיושם במשכורת חודש 05/2017 רטרואקטיבית מתחילת השנה, וזאת בהתאם להנחיות של מס הכנסה, שטרם פורסמו.

 

  • נערך על ידי רו"ח עוזי הראל
טל"ח. הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.