eyald

About אייל דרורי

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far אייל דרורי has created 17 blog entries.

דיבידנד מוטב – מס מופחת רק ל"מוטבים"

ב- 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים בישראל הוראת שעה הקובעת חיוב במס מופחת, בשיעור של 25% (במקום 30%) בגין חלוקת דיבידנד (להלן: "דיבידנד מוטב") וזאת, לתקופה קצובה החל מ 01/01/17 ועד 30/09/17. הוראת השעה קבעה מס' תנאים לקיום ההטבה ל"מס מוזל" והם: מקבל הדיבידנד המוטב הינו אדם יחיד בעל מניות מהותי, המחזיק ב 10% ...

30/01/2017|בלוג|

סוגרים שנה – טיפים לסוף שנת המס 2016

טיפים לסוף שנת המס 2016  - הכירו את המידע החשוב שיסייע לעצמאים, חברות, יחידים ובעלי שליטה בתכנון מס יעיל  עם תום שנת המס 2016 צוות משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון בוחר לשתף אתכם, לקוחות ומבקרים באתר, במידע חשוב שיסייע לכם בתכנון מס לקראת הדו"חות השנתיים  של השנה החולפת. את המידע חילקנו ע"פ קטגוריות בהתאם להגדרתכם ...

14/12/2016|בלוג|

מלגת מחקר בחו"ל עלולה להיות מחוייבת במס הכנסה

פסק דין שניתן בתחילת אוקטובר 2016, שופך אור על סוגיית מיסוי מלגת המחקר שמקבלים מרצים ישראלים ממכוני מחקר בחו"ל. הסוגייה הינה, האם מרצים בכירים מהאקדמיה, אשר שהו באוניברסיטה בחו"ל (עפ"י הזמנתה) וקיבלו מלגה ממכון המחקר שלה, ישלמו מס הכנסה על המלגה בישראל. פקיד השומה טען כי מלגת המחקר חייבת במס בהיותה הכנסת עבודה. מנגד, טענו ...

09/12/2016|בלוג|

הכירו את הגדרת החוק ל עובד עצמאי ע"פ ביטוח לאומי

ככלל, כל תושב ישראלי בן 18 ומעלה, למעט פטורים ספציפיים חייב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח. אך יחד עם זאת חורגת מכך אישה נשואה, אשר בן זוגה מבוטח והיא עקרת בית ללא עבודה, כמו גם כל מי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל גיל 62.   סוגי המבוטחים ע"פ ...

07/12/2016|בלוג|

מייצרים חשמל מאנרגיה מתחדשת ? בדקו האם אתם זכאים ל הטבות מס

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בתחילת חודש נובמבר 2016 את הצעת החוק למתן הטבות מס עבור יצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת, המוענקות בשני מסלולים עיקריים. מסלול א' – מעניק פטור מלא ממס הכנסה לבעלי הכנסה שנתית של עד 24,000 ₪. מסלול ב'- מעניק הפחתה בשיעור של 10% ממס הכנסה לבעלי הכנסה שנתית של עד 99,000 ...

07/12/2016|בלוג|

חברה זרה – בחינת שליטה וניהול מישראל

בחודש ספטמבר 2016 פורסמה תוספת לחוזר מ"ה 4/2002, העוסקת בבחינה הנקודה הבאה: האם חברה זרה, המוגדרת "כנשלטת ומנוהלת מישראל" חייבת בהגשת דוחות בישראל ואף חייבת בגין פעילותה העסקית? לאחר 10 שנים של פסקי דין העוסקים בסוגיה פורסמה תוספת המחדדת את האופן בו רשויות המס מכריעות בסוגיה ולהלן דגשים חשובים לעיונכם: האם מנהל החברה הזרה הינו ...

23/09/2016|בלוג|

מתי הפסד מהפרשי שער במטבע חוץ מוכר לצורכי מס?

השבוע לאור הכרעת בית המשפט העליון בדבר הפסדים מהפרשי שער מטבע חוץ המוכרים לצורכי מס, נשיב על אחת השאלות הנפוצות: מתי הפסד מהפרשי שער במטבע חוץ מוכר לצורכי מס? נישומים רבים משקיעים מכספם בניירות ערך זרים (הנקובים במטבע חוץ), ובמכירתם חייבים במס, לכן יש לחשב את הרווח או הפסד ההון שנוצר מכך. הסוגיה הינה בגין ...

23/09/2016|בלוג|