מייצרים חשמל מאנרגיה מתחדשת ? בדקו האם אתם זכאים ל הטבות מס

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בתחילת חודש נובמבר 2016 את הצעת החוק למתן הטבות מס עבור יצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת, המוענקות בשני מסלולים עיקריים. מסלול א' – מעניק פטור מלא ממס הכנסה לבעלי הכנסה שנתית של עד 24,000 ₪. מסלול ב'- מעניק הפחתה בשיעור של 10% ממס הכנסה לבעלי הכנסה שנתית של עד 99,000 ...