ביטוח לאומי

תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

כפי שנתפרסם, בין השאר באתר הכנסת – לפני מספר חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%. יישום ההסדר היה כפוף לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. וועדה זו אישרה את ביום 27.6.2017 את ההסכם, פה אחד. רקע חוקי – הזכאי לתגמול מילואים כל מי ...

15/09/2017|בלוג|

הפקדה לפנסיה ודמי אבטלה לעצמאים

החל מה-01.01.2017: עודכנו כללים חדשים המגדירים את דרישות ההפקדה לפנסיה של עצמאים ומקרים בהם ניתן למשוך דמי אבטלה. משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון מעדכן אתכם בכל עת בידע רלוונטי לניהול מיטבי של עסקים וחברות. בתוך כך ובהמשך לחוק ההסדרה שחוקק בחודש דצמבר 2016 אנו מביאים לידיעתכם את הכללים החדשים העוסקים ב הפרשות לפנסיה ו דמי ...

07/02/2017|בלוג|

הכירו את הגדרת החוק ל עובד עצמאי ע"פ ביטוח לאומי

ככלל, כל תושב ישראלי בן 18 ומעלה, למעט פטורים ספציפיים חייב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח. אך יחד עם זאת חורגת מכך אישה נשואה, אשר בן זוגה מבוטח והיא עקרת בית ללא עבודה, כמו גם כל מי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל גיל 62.   סוגי המבוטחים ע"פ ...

07/12/2016|בלוג|