דיבידנד מוטב – מס מופחת רק ל"מוטבים"

ב- 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים בישראל הוראת שעה הקובעת חיוב במס מופחת, בשיעור של 25% (במקום 30%) בגין חלוקת דיבידנד (להלן: "דיבידנד מוטב") וזאת, לתקופה קצובה החל מ 01/01/17 ועד 30/09/17. הוראת השעה קבעה מס' תנאים לקיום ההטבה ל"מס מוזל" והם: מקבל הדיבידנד המוטב הינו אדם יחיד בעל מניות מהותי, המחזיק ב 10% ...