חברה זרה – בחינת שליטה וניהול מישראל

בחודש ספטמבר 2016 פורסמה תוספת לחוזר מ"ה 4/2002, העוסקת בבחינה הנקודה הבאה: האם חברה זרה, המוגדרת "כנשלטת ומנוהלת מישראל" חייבת בהגשת דוחות בישראל ואף חייבת בגין פעילותה העסקית? לאחר 10 שנים של פסקי דין העוסקים בסוגיה פורסמה תוספת המחדדת את האופן בו רשויות המס מכריעות בסוגיה ולהלן דגשים חשובים לעיונכם: האם מנהל החברה הזרה הינו ...