בשורה למשפחות המצויות במעגל העבודה – תוספת נקודות זיכוי עבור ילדיהם הקטנים

בעקבות נתוני הרבעון הראשון של שנת 2017 אשר הסתיים עם עודפי גביית מיסים, ולאור תחזית הצמיחה של משרד האוצר, פורסם לאחרונה תיקון לפקודת מס הכנסה, על פיו תינתן תוספת נקודות זיכוי להורים עבור ילדיהם. בזכות התיקון, משפחות עם ילדים קטנים, המצויות במעגל העבודה, יגדילו את הכנסתן הפנויה. בהתאם לחוק, נקבע כי גבר ואישה נשואים, יהיו ...