שינויים בדיני העבודה והמס – ינואר 2017

מאת: רו"ח עוזי הראל לאחרונה אושרו בכנסת תיקוני חקיקה בתחום דיני העבודה, צוות משרד חמי שמגר ושות' רואי חשבון מציג לכם, לקוחות ומבקרים באתר, את עיקרי השינויים והמשמעויות הנגזרות מהם נכון ל – 01.01.17.  יודגש כי התוכן הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי נוסף ויתוקף ע"פ עדכונים עתידיים. בכל שאלה ניתן לפנות לצוות משרד חמי ...